ระบบรายงานข้อมูล

ผู้บริหารกลุ่ม

นายอาคม สีพิมพ์สอ

รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน