ผู้บริหารกลุ่ม

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน สพป.ลย.3
Message us