แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564
อ่านต่อ…

ผนปฏิบัติการประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
อ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ…