บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย เขต 3

นายปรีชา ทัพใหญ่

รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางภัคญา ศักดาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสุพรรณ พรมภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางพัชรี ขุนมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.จิรัชญา พายัพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายศรายุทธ วินทะไชย์

ช่างโยธา(อัตราจ้าง)

คู่มือการปฏิบัติงาน